พัฒนาการของเจเด็น ชั้น 1/2

“พัฒนาการของเจเด็น ชั้น 1/2” เรื่องราวของเด็กชายที่มีความตั้งใจใฝ่รู้และแสวงหาการสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ครูเห็นเป้าหมายที่เด็กมอบหมายให้กับตัวเอง แล้วเกิดการทำและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ลดละ ยังคงฝึกอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ยากเลย

สิ่งที่ครูประทับใจมากๆคือ “เจเด็น” อยากพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้น้อง นั่นคือสิ่งที่กำลังสร้างชุมชนการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน กำลังนำไปสู่ในครอบครัวแล้วขยายวงกว้างออกไป

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565