ประกาศผลออกแบบโลโก้แดงชาด ครั้งที่ 17

ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้แดงชาด ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการตัดสินของคณะกรรมตัวแทนจาก คุณครูหน่วยวิชาแสนภาษา / ฝ่ายสื่อ ผู้ปกครอง และคณะทำงานแดงชาดทั้งหมด 18 ท่าน ในปีนี้มีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 273 ผลงาน

ชนะเลิศของโรงเรียน : เด็กชายธนัท พรเจริญโรจน์ (นัท) ชั้น 8/2

โล้โก้นี้จะได้ไปอยู่บนเสื้อกีฬาแดงชาด

ช่วงชั้น 1

ชนะเลิศ
เด็กชายปาณฉัตร ปั้นทอง (กานต์) ชั้น 1/2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
เด็กชายจินต มงคลเนาวรัตน์ (จิณณ์) ชั้น 2/5
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กหญิงนันท์มนัส ยงไสว (ใจดี) ชั้น 3/3
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กชายธนบดี หาญวิริยะฤทธา (โนบุ) ชั้น 3/4
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กหญิงอชิรณา วงศ์ฐิตกุล (อิงฟ้า) ชั้น 3/5
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กชายกัลป์รัตน์ กัลย์จาฤก (ตน) ชั้น 2/2

ช่วงชั้น 2

ชนะเลิศ
เด็กชายจิณณัฐฐ์ เอื้ออมรรัตน์ (เจอ) ชั้น 6/3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงวรวลัญช์ วงศ์วิศว์ (เฟย) ชั้น 6/3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงพัชชา ศิริวัฒนเจริญชัย (ต้นน้ำ) ชั้น 5/3

หมายเหตุ

สำหรับช่วงชั้นที่ 2 เนื่องจากผลคะแนนโหวตเท่ากันทั้ง 3 อันดับ จึงให้เป็นรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ผลงาน โดยไม่มีรางวัลอันดับ 2 และ 3

ช่วงชั้นมัธยม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวทัสดา วีระนาวิน(อิง) ชั้น 12
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กหญิงอพิชญา วิริต (แตงโม)ชั้น 7/2
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กชายณธีร์ ธนาบริบูรณ์ (เปรม)ชั้น 8/2

สำหรับช่วงชั้น 1 และมัธยม เนื่องจากผลคะแนนโหวตอันดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากันหลายลำดับ จึงให้เป็นรางวัลอันดับ 3 ทั้งหมด

เกณฑ์การตัดสินการประกวดโลโก้ในปีนี้มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ

  1. ผลงานจะต้องมีเอกลักษณ์ชัดเจน จดจำง่าย
  2. ความสะอาดของผลงาน
  3. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ชมนิทรรศการผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้แดงชาดครั้งที่ 17 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ

https://sites.google.com/view/dangchard17/home

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565