ประกวดออกแบบโลโก้แดงชาด ปีการศึกษา 2565

พี่มัธยมคณะทำงานแดงชาดชั้น 10 ชวนน้องๆ ร่วมประกวดออกแบบ “โลโก้แดงชาด 2565 “ เทศกาลกีฬาประจำปี … โลโก้ของใครจะได้มาอยู่บนเสื้อหมู่สีปีนี้ต้องมาลุ้นกัน สำหรับปีนี้คณะทำงานใช้การประชาสัมพันธ์ผ่าน Zoom โดยรูปแบบของชิ้นงานสามารถส่งได้ทั้งผลงานวาดมือและไฟล์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับแนวคิดของหมู่สี และใช้สีประจำหมู่ให้ถูกต้อง

หลัก “ฆราวาสธรรม” แนวคิดหลักแต่ละหมู่สี

หมู่ภูเขา

หลักคิดคือ “ขันติ” ความอดทน เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง ตั้งมั่น สีประจำหมู่คือ สีเทา และคราม

หมู่มด

หลักคิดคือ “ทมะ” มีวินัย ลงมือกระทำจริงในสิ่งที่ตั้งใจ ดูแลตนเอง กำกับและฝึกฝนพัฒนาตนเองได้

หมู่นกเงือก

หลักคิดคือ “สัจจะ” ความซื่อตรง สุจริต ความจริงใจ ตั้งใจจริง สีประจำหมู่คือ สีดำและสีเหลือง

หมู่ดอกไม้

หลักคิดคือ “จาคะ” ความเสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้ำใจ สีประจำหมู่คือ สีม่วงและสีเขียว

ติดตามรายละเอียดได้จากโปสเตอร์นะคะ ส่งผลงานภายใน

  • วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.
  • แบบวาดลงกระดาษส่งที่คุณครูประจำชั้น
  • แบบไฟล์ดิจิทัลส่งผ่าน QR code

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565