ต้อนรับการเปิดเรียน Onsite : ภาคจิตตะ 2564

วันแรกของการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite ในภาคเรียนจิตตะ ปีการศึกษา 2564 ของน้องประถม และพี่มัธยม หลายคนตื่นเต้นที่จะได้มาโรงเรียน คุณครูเองก็เตรียมพร้อมมากๆที่จะได้พบหน้าเด็กๆ สายสัมพันธ์ที่เชื่อมถึงกันตั้งแต่ช่วง Online ก่อนหน้าทำให้วันนี้เด็กๆ และคุณครูใช้เวลาเพียงสั้นๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกัน

ช่วงเช้าและบ่ายวันนี้ คุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา และทีมคุณครู บุคลากรลงพื้นที่จุด
รับ – ส่ง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนประตูทางเข้าหลายจุดเพื่อจัดแยกนักเรียนเป็น Bubble ตามช่วงชั้นไม่ให้ปะปนกัน โดยร่วมประเมินการเปิดเทอมวันแรก เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ให้มีความคล่องตัว และมีความปลอดภัยกับนักเรียน แน่นอนว่าบนสถานการณ์ใหม่ที่โรงเรียนได้พยายามอย่างดีที่สุด ก็ยังคงมีเรื่องที่อาจยังไม่ลงตัวต้องปรับและเปลี่ยน ขอขอบคุณพลังใจดีๆ ในชุมชนเพลินพัฒนาทั้งคุณครู บุคลากร และผู้ปกครองที่พร้อมให้ความร่วมมือ รวมใจ รวมพลัง ร่วมให้ข้อเสนอแนะดีๆ เพื่อเด็กๆของพวกเราทุกคน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564