ดิบ – ห่าม – สุก : เรื่องเล่าจากห้องเรียน ชั้น 1

ดิบ – ห่าม – สุก การเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น 1 เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงก่อนสร้างสรรค์เมนูอาหารจากผลไม้

“กล้วย” เป็นผลไม้ที่ช่วยให้เด็กๆ เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ตั้งแต่ ดิบ ห่าม สุก จนถึงงอม และเมื่อพูดถึงคุณประโยชน์ของกล้วยก็มีสรรพคุณมากมายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

ในรายวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียนของนักเรียนชั้น 1 โรงเรียนได้รับความกรุณาจากวิทยากรใจดี

“คุณธัญลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ (ครูกุ้ง)” นักวาดภาพธรรมชาติด้วยสีไม้ จากเพจ “บันทึกสีไม้ By ครูกุ้ง” ซึ่งเป็นนักวาดภาพและนักบันทึกธรรมชาติ ที่จดบันทึกมาต่อเนื่องยาวนานเกือบ 30 ปี มาให้ความรู้กับเด็กๆ ในเรื่องของการสังเกตลักษณะของกล้วยระยะต่างๆ สะท้อนผ่านภาพวาด เด็กๆได้เรียนรู้จุดสังเกตเล็กๆน้อย บนผลของกล้วยว่า มีสีสัน ลักษณะเป็นอย่างไร นำไปสู่การเรียนรู้ เกี่ยวกับพืชผัก ผลไม้ และการใช้ประโยชน์ในคาบเรียนต่อไปด้วย

นอกจากนี้ยังมีผลไม้อื่นๆ ที่ให้ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่ากล้วย เช่น สับปะรด มะละกอ ฝรั่ง เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าถึงวิธีการแปรรูปเพื่อถนอมอาหารจากผลไม้ชนิดต่างๆ

ก่อนจะเลือกผลไม้ที่ตนเองสนใจนำไปทำเป็นเมนูแสนอร่อย และนำมาให้เพื่อนๆในห้องได้ชิม โดยจำลองเป็นร้านขายอาหาร สลับกันเป็นผู้ขายและผู้ซื้อในหลากหลายเมนู ทั้งกล้วยฉาบ ไอศกรีมสัปปะรด สตอเบอรรี่เชื่อม น้ำฝรั่ง เค้กกล้วยหอม ฯลฯ เด็กๆ ต่างก็ชื่นชอบอาหารของเพื่อนๆ เป็นอย่างมาก ชิมแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกันและกันเพื่อให้เพื่อนๆได้นำไปพัฒนาต่อยอดให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมร้อยกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นภาคเรียนจิตตะ และมีการสอดแทรกกิจกรรมท้าทายใส่ความสนุกสนานเป็นระยะ กระตุ้นให้เด็กๆเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาเมนูอาหารของตนเอง รวมถึงการสร้างสรรค์แพคเกจใหม่ๆ จะเป็นอย่างไรนั้นต้องคอยติดตามกันนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565