ดาวเรืองยังเรืองรองปีที่ 4

คณะครู นักเรียน ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมวาดภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และสืบสานความดีที่พ่อสร้างโดยรับมอบเมล็ดพันธ์ุดอกดาวเรืองเพื่อนำไปปลูก ขณะเดียวกันเด็กๆ ยังได้บันทึกความดีที่ตั้งมั่นตลอดระยะเวลา 2 เดือนต่อจากนี้ (ต.ค. – ธ.ค.) พร้อมกับดูแลดอกดาวเรืองให้เติบโตไปพร้อมกับความดีที่งอกงาม

ปลูกดาวเรือง…ปลูกความดีที่ใจเรา

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
โดย ส่วนสื่อสารองค์กร