ชั้น 1 เรียนรู้ระบบนิเวศ

เพราะโลกของเรามีน้ำมากถึงร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด และน้ำยังเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิต ห้องเรียนมานุษกับโลกชั้น 1 คุณครูจึงพาเด็กๆ เรียนรู้เรื่องน้ำผ่านสื่อต่างๆ เริ่มตั้งแต่ชวนทำความรู้จักกับโครงการแก้มลิง ที่นำลักษณะเด่นของลิงที่กินอาหารแล้วมักเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้ม จนนำไปสู่โครงการดีๆที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม

ขั้นต่อมาให้เด็กๆ ค้นหาลักษณะเด่นของตนเองว่าเหมือนกับสัตว์ชนิดใด ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ ส่วนขยายของการเรียนรู้ในครั้งนี้ คุณครูเปิดมุมมองผ่านลูกโลกจิ๋ว ที่มีทั้งพื้นดิน และพื้นน้ำ พร้อมให้เด็กๆ สังเกตคำว่า Ocean ที่แปลว่ามหาสมุทรว่ามีทั้งหมดกี่จุด

เด็กๆ ได้เห็นภาพรวมว่าโลกใบนี้มีน้ำเป็นองค์ประกอบมากจริงๆ

คาบเรียนต่อมาคุณครูเชื่อมโยงมาสู่ระบบนิเวศน้ำโดยให้เด็กๆ สร้างสรรค์ชิ้นงาน “ขวดทะเล” ก่อนลงมือทำเด็กๆ ได้ออกสำรวจใต้ทะเลผ่านการชมวีดิทัศน์ เด็กๆ สนุกกับการทำชิ้นงานนี้มาก สามารถบอกเล่าผ่านขวดทะเลได้อย่างละเอียด

“เมื่อเขย่าขวด น้ำจะเปลี่ยนสี เหมือนกับคลื่นที่ซัดผ่านทำให้น้ำทะเลขุ่น แต่ถ้าตั้งขวดไว้นานๆ น้ำทะเลก็จะนิ่งและใสขึ้น เหมือนตอนที่ทะเลสงบเราก็จะได้เห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสค่ะ” นักเรียนสะท้อน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564