ชวนคิด ชวนคุยเทคนิคเหลาความคิดเด็ก พิชิตยุคโควิด

วันที่ 18 ธันวาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.

วิทยากร : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ฟังเสียงสะท้อนจากเด็ก
พัฒนาฐานใจ
สร้างวินัยผ่านวิถีชีวิต

สอบถามเพิ่มเติม Line @plearnpattana