งดงาม…ตามวิถี : พิธีเปลี่ยนเสื้อนักเรียนชั้น 1

อุโมงค์มือที่ถูกถักทอขึ้นจากความตั้งใจปนตื่นเต้นของพี่ๆ ชั้น 2 ดูแข็งแรง แต่ก็แฝงไปด้วยความยืดหยุ่น พร้อมที่จะขยับขึ้นเพื่อทำให้น้องๆ ที่ตัวสูงสามารถเดินลอดไปได้ด้วยความอุ่นใจ และไม่รู้สึกอึดอัด ประหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าพี่ๆ พร้อมแล้วสำหรับการช่วยเหลือดูแลสมาชิกใหม่ของช่วงชั้น ที่เพิ่งก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงมาหมาดๆ

พิธีเปลี่ยนเสื้อ

ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ในช่วงเปิดภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา 2559 ที่ยังคงความน่ารัก และอบอุ่น สร้างความประทับใจทั้งกับน้องชั้น 1 ที่เปรียบเสมือนเป็นผู้รับ และพี่ๆ ชั้น 2 และ 3 กับบทบาทผู้สร้างสายสัมพันธ์อันดี

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (19 พฤษภาคม 2559) หลังสิ้นพิธีการหน้าเสาธง “พิธีเปลี่ยนเสื้อนักเรียนชั้น 1” ก็เริ่มขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ โดยพี่ๆ ชั้น ๒ ได้สร้างอุโมงค์มือขึ้นมา ก่อนที่พี่ชั้น 3 ที่ถือเป็นพี่ใหญ่สุดของช่วงชั้นที่ 1 จะรับช่วงต่อยืนรอสวมเสื้อให้น้อง ณ บริเวณโถงช่วงชั้นที่ 1

น้องชั้น 1 เดินลอดซุ้มมือที่ถูกสร้างขึ้นจากพี่ๆ อย่างตื่นเต้นและตั้งใจ ก่อนมาหยุดตรงหน้าพี่ๆ ชั้น 3 เพื่อรอการสวมเสื้อพิธีการ และแต่งตัวให้เรียบร้อย

สองมือที่ตั้งใจแกะกระดุมเสื้อเพื่อสวมใส่ให้น้อง รวมถึงการจัดคอปกเสื้อ และติดกระดุมให้เรียบร้อย คือภาพที่ปรากฎและสร้างความประทับใจ

สำหรับพิธีเปลี่ยนเสื้อนั้น ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนผ่านกับช่วงเวลาที่สำคัญ กับก้าวที่เติบโตขึ้นของชีวิต จากน้องอนุบาลมาเป็นพี่ชั้นประถม ทั้งเรื่องของร่างกาย เช่น ฟันน้ำนมที่เริ่มหลุด รวมถึงจิตใจ ความคิด และความรู้สึก กิจกรรมที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นการสร้างความมั่นคงภายในให้แก่เขา..

ส่วนพี่ชั้น 2 และชั้น 3 ก็เติบใหญ่เป็นลำดับ เป็นรุ่นพี่ที่พร้อมจะคอยดูแลน้องๆ ได้

สิ่งที่สัมผัสได้จากนัยยะที่ถูกซ่อนไว้ คือพัฒนาการของเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัย เริ่มตั้งแต่การได้เห็นความเติบโตของเด็กๆ ชั้น 1 ต่อเนื่องถึงความมั่นคง แข็งแรง ของพี่ชั้น ๒ ที่เปรียบเสมือนพี่คนกลาง โดยถูกสื่อสารผ่านการผสานมือเป็นอุโมงค์ เพื่อให้น้องๆ เดินลอด ทำให้เห็นว่าขณะนี้ไม่ใช่แค่เขาที่ดูแลตัวเองได้ หากแต่ยังดูแลน้องๆ ได้ในระดับหนึ่ง เช่นเดียวกับพี่ๆ ชั้น 3 ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ทำหน้าที่สวมเสื้อ และติดกระดุมให้น้อง ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญที่ได้รับมอบหมาย เหนือสิ่งอื่นใดคือการควบคุมตัวเองของเด็กๆ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเขาเติบโตขึ้น และพร้อมแล้วจริงๆ สำหรับการเรียนรู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในย่างก้าวต่อไป