ความแตกต่างในตัวฉัน HBLC ชั้น 3

“สุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ หลากหลายอารมณ์เกิดขึ้นได้ในคนหนึ่งคน”

เด็กๆชั้น 3 ได้เรียนรู้อารมณ์ตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่คุณครูออกแบบโดยใช้เสียง สี และกระบวนการทางจิตตปัญญานำพาเด็กๆ ให้รู้จักเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้น เด็กๆ ได้เปรียบเทียบสีกับอารมณ์ ได้ใช้เวลาไตร่ตรองอย่างอิสระและอธิบายออกมาโดยคุณครูไม่ชี้นำ ได้ฟังเสียง ฟังดนตรี และเลือกหยิบวัสดุในธรรมชาติที่มีสี เส้น รูปทรงหลากหลาย แล้วกลับมามองตัวเองว่าคนหนึ่งคนมีความรู้สึกใดเกิดขึ้นได้บ้าง

มาถึงชิ้นงาน “ความแตกต่างในตัวฉัน” คุณครูให้โจทย์เด็ก ๆ ค้นหาคู่สีตรงกันข้ามจากวัสดุธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่ตรงกับของตนเอง สร้างสรรค์ใบหน้าของตนเองที่มีสองอารมณ์ในหนึ่งหน้า เด็กๆแต่ละคนสะท้อนอารมณ์ผ่านผลงานศิลปะในแบบของตนเองไม่ซ้ำกัน เช่นผลงานของน้องกวิน – ด.ช. กวินทร์ ตรีภาค ชั้น 3/3

ชื่อผลงาน สุข ทุกข์ในตัวฉัน

สีวัสดุที่ใช้คือ สีเดง และ สีเขียว

“ สีแดงเหมือนความโกรธเพราะเวลาที่ผมโกรธมันจะรู้สึกร้อนรุ่มเหมือนลาวาที่ปะทุร้อนแรงออกมาสีเขียวเหมือนความสบายเพราะมีความสุข สงบ และมีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่ทำ”

เมื่อเรียนรู้อารมณ์แล้วก็ต้องเรียนรู้เพื่อจัดการอารมณ์ให้พร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรให้สุขง่าย ทุกข์ยากเป็นโจทย์ที่คุณครูต้องคิดและนำพาเด็กๆไปให้ถึง

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564