ความสุขจากการเป็นผู้ให้

จากความชอบ…นำไปสู่การคิดและลงมือทำ

เด็กน้อยกลุ่มนี้อยู่ระดับชั้น 1
ทุกคนชื่นชอบในการวาดลายไทย
หลังจากได้ฝึกวาดลวดลายต่างๆ
ในคาบเรียนการงานเพื่อชีวิต
คุณครูจึงชวนคิดว่า…
ผลงานที่เด็กๆ ตั้งใจทำนี้
สร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างไร

เด็กน้อยกลุ่มนี้อยู่ระดับชั้น 1
ทุกคนชื่นชอบในการวาดลายไทย
หลังจากได้ฝึกวาดลวดลายต่างๆ
ในคาบเรียนการงานเพื่อชีวิต
คุณครูจึงชวนคิดว่า…
ผลงานที่เด็กๆ ตั้งใจทำนี้
สร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างไร

เด็กๆ ลงความเห็นกันว่า
จะทำสมุดหน้าปกลายไทยขาย
และจะนำเงินที่ได้ไปบริจาค
ช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้า

ความสุขจากการเป็นผู้ให้
ส่งผ่านแววตาใส ๆ
ขอชื่นชมเด็กๆ ทุกคนนะคะ

ขอบคุณภาพบางส่วนจากผู้ปกครองด้วยนะคะ
โดยส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563