คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชั้น 3

เก็บตก “ลอยกระทง” กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ชั้น 3 ที่เชื่อมโยงกับการสร้างสามเหลี่ยมด้วยวงเวียน คุณครูให้เด็กๆ ออกแบบกลีบกระทงให้เป็นรูปสามเหลี่ยม และวัดความยาวเส้นรอบรูป ทั้งยังได้เรียนรู้เส้นผ่านศูนย์กลาง และหาเส้นรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานกระทงด้วย

จบคาบเรียนได้กระทงสวยๆ จากฝีมือตัวเองทั้งยังเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ช่วยให้เด็กๆ เห็นภาพความเชื่อมโยงคณิตในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564