การงานเพื่อชีวิตประถม ฉันทะ 2566

สร้างประสบการณ์ผ่าน “การงานเพื่อชีวิต” กิจกรรมการเรียนรู้ของช่วงชั้น 1-2 ที่จัดเวลาตลอดช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีให้เด็กๆ ได้เลือกเรียนกลุ่มการงานตามความสนใจ เพื่อฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนาทักษะ พร้อมให้ความร่วมมือแบ่งปัน และรับฟังความเห็นต่าง มองปัญหาเป็นความท้าทาย กระทั่งพัฒนาชิ้นงาน หรือกิจกรรมได้สำเร็จโดยใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ก่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

ในปีการศึกษานี้มีกลุ่มการงานจากคุณครู และคุณพ่อ คุณแม่อาสาที่มีความถนัดในงานต่างๆ เข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เด็กๆ ได้มองเห็นศักยภาพที่อยู่ภายในตน หลากหลายกิจกรรม

สำหรับช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น 1-3) ในสัปดาห์แรกนี้ เด็กๆสามารถเลือกเข้าเรียนรู้กลุ่มการงานที่สนใจได้อย่างอิสระ 1 กลุ่ม โดยกิจกรรมเน้นสร้างแรงบันดาลใจและให้เด็กๆได้สนุกกับการเรียนรู้ เช่น บอร์ดเกม, ศิลปะ, งานประดิษฐ์ DIY, การออกแบบ, อาหาร, การทำวุ้น, soft drink, ธุรกิจเกษตร, Farming, เบญจรงค์, ร้อยลูกปัด, ดนตรี, มามาเล่นกัน, Dance, กีฬา, ฟุตบอล, หุ่นยนต์ ทั้งหมดนี้หากเด็กๆได้ทดลองเรียนแล้วยังไม่ตรงใจสามารถเปลี่ยนได้อีก 1 ครั้ง

ส่วนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น 4-6) ได้เลือกเข้ากลุ่มการงานที่สนใจ 3 ลำดับแรกเพื่อรับฟังเนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ผ่านการบอกเล่าและทำกิจกรรมสนุกๆ ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกกิจกรรมไหนดีเพียงหนึ่งเดียวจากหลากหลายกิจกรรม โดยเน้นการงานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต ทั้งงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และเทคโนโลยี เช่น ตามรอยพาชิม, สนุกกับการทำอาหารเพื่อสุขภาพ, ซ่อมแซมเสื้อผ้า, ไม้ประดับ, I Can Canva (แคนว่าพาเพลิน), เรื่องเล่าหลังเลนส์, นิยายสร้างสรรค์ สานฝันผ่านงานเขียน, งานไม้ฟื่ด ฟื่ด, น้ำเสียงสื่อสาร, ศิลป์และปัก, Your name… your เฟรม, ประดับประดา, กราฟฟิคเพื่อการสื่อสาร (สติ๊กเกอร์), สมุดน้อย ร้อยมือ, Pottery and Art Workshop, จัดสวนสร้างสรรค์ในโลกจิตนาการ, ลูกไม้ไกลต้น, Design Fun

บรรยากาศการนำเสนอกลุ่มการงานเพื่อชีวิตในสัปดาห์แรกเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน คึกคัก เด็กๆ ถึงกับคิดหนัก และต้องไตร่ตรองอย่างดีก่อนตัดสินใจเลือก แต่ละกลุ่มต่างตั้งใจเตรียมแผนพร้อมมาเติมความรู้ให้เด็กๆกันอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณผู้ปกครองอาสาทุกท่านที่สละเวลามาร่วมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกันนะคะ รอติดตามชมผลงานของเด็กๆ จากกลุ่มการงานได้ในลำดับต่อไป

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566