กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเยี่ยมชมโรงเรียนเพลินพัฒนา

เมื่อ 31 มกราคม 2565 คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ รร. เพลินพัฒนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 หลังคณะใหญ่ที่นำโดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองอธิบดี กรมอนามัย เยี่ยมชมไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 65

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) และคณะทำงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

รมว.ศธ. กล่าวชื่นชมโรงเรียนเพลินพัฒนาที่สามารถเปิดเรียนแบบ On – site ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารสถานศึกษา ได้รายงานว่าโรงเรียนได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 มีการดำเนินการร่วมกับผู้ปกครอง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะได้นำไปขยายผลกับโรงเรียนอื่นๆต่อไป

สำหรับโรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,385 คน และ ครู 236 คน

เป็นการเข้าเยี่ยมชมเป็นกรณีพิเศษเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างที่ดีในการขยายผล  เพราะได้รับรายงานว่าเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่มีการจัดการที่ดีในการรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ยังเปิดการเรียนการสอนตามปกติได้ แม้พบว่ามีนักเรียนบางคนติดเชื้อก็ตาม ตามรายงานสรุปหลังจากที่ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองอธิบดี กรมอนามัย พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 กระทรวง ที่เข้ามาเยี่ยมชมไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม

Cr. เนื้อหาข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

ประมวลข่าวการเยี่ยมชม รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  31 ม.ค. 65

ประมวลข่าวการตรวจเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมอนามัย  25 ม.ค. 65

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “เสริมพลังการเตรียมการเปิดเรียน On site ปลอดภัยจากโควิด 19” โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนผ่านวิกฤตต่างๆ มาหลายครั้ง มีถูก มีผิด มีพลาด มีล้มเหลว มีความสำเร็จ เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้มากมายกว่าจะผ่านมาได้แต่ละครั้ง โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด – 19 ที่ลากยาวมากว่า 2 ปี เรามาถึงวันนี้ได้ ก็ด้วยพลังของความร่วมมือกัน ทั้ง ภายในและจากภายนอกโรงเรียน ด้วยทุกคนเชื่อว่าเราจะต้อง “ทำได้” ขอบคุณในทุกความร่วมแรง ร่วมใจจากทุกคน ทุกภาคส่วน ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565