PLEARNPATTANA SCHOOL

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา

จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

ธรรมชาติทักทาย

ธรรมชาติทักทาย

411224720_697040602529332_7933200677410305476_n (1)
421115499_719151486984910_2460588929860900513_n
ไส้เดือนเพื่อนรัก

ไส้เดือนเพื่อนรัก

349799978_110727185373236_2994952155170478643_n
362246575_620409593525767_1878297824101779854_n
ช่วงชั้นมัธยม
การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน
ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์
อย่างมีคุณค่า รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โรงเรียนเล็ก...ใน...โรงเรียนใหญ่

โรงเรียนเล็ก
...ใน...โรงเรียนใหญ่

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย
ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก"
ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ช่วงชั้น

ช่วงชั้นอนุบาล

Kindergarten​

ช่วงชั้น 1

Key Stage 1

ช่วงชั้น 2

Key Stage 2

ช่วงชั้นมัธยม

Secondary School​

กิจกรรมโรงเรียน

Plearnpattana Event

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

Plearnpattana Update & News

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครู | ช่วงชั้นที่ 1

บรรยากาศภายในงาน “พิธีไหว้ครูช่วงชั้น 1” เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นภาพของเหล่าเด็กๆ ต่อแถวกันเพื่อมอบพานดอกไม้ให้กับคุณครู

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

เพลินเรียนรู้เตรียมอนุบาล | ฉันทะ 2567

กิจกรรม “เพลินเรียนรู้” ได้เข้ามาช่วยเด็กเตรียมอนุบาลในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จากบ้านสู่โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่สู่อนาคตที่สดใส

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครู : ช่วงชั้นที่ 2

เสียงดนตรีบรรเลงบทเพลง “พระคุณที่ 3” เป็นสัญญาณเริ่มต้นของ “พิธีไหว้ครู” เด็ก ๆ ช่วงชั้นที่ 2 ร่วมขับร้องเพลงนี้อย่างพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ค่ายเตรียมความพร้อมชั้น 7 | มัธยม 2567

“ค่ายเตรียมความพร้อม” ค่ายเพื่อครูและนักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนเข้าสู่การเรียนในภาควิชาการและการใช้ชีวิตในวิถีของมัธยมฯ

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

เวียนดอกไม้…ลอยน้ำ | อนุบาล 2567

“สองมือน้อย ๆ ที่บรรจงรับกะลา และประคองส่งต่อให้เพื่อนอย่างช้าๆ” เป็นภาพที่เกิดขึ้นขณะเด็ก ๆ และคุณครูทำกิจกรรม “เวียนน้ำ” ร่วมกันในยามเช้า

อ่านเพิ่มเติม

เพลินพัฒนาบนสื่อต่างๆ

บอกเล่าความเป็นเพลินพัฒนา บนสื่อภายนอกเพื่อขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น
เผยแพร่องค์ความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา

Social Media

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้
ผ่าน Facebook Youtube และ Instagram

Plearnpattana Channel
Youtube