Young Prototype You Market

นักเรียนชั้น 12 ร่วมงาน “Young Prototype You Market ตลาดยังโปรโตไทป์อยู่” ที่ BASE Playhouse ชั้น 2 สามย่านมิตรทาวน์ จัดโดย Summer School ร่วมกับ BASE Playhouse เพื่อให้นักเรียนมัธยมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ที่ฝึกฝนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ได้นำสินค้าของตนเองที่อยู่ในขั้นตอนของโปรโตไทป์ มานำเสนอ และลองตลาดจำลองกับคนในเมืองอย่างจริงจัง เพื่อเรียนรู้ และเก็บ Feedback จากผู้เดินชมงาน กลับไปใช้พัฒนาต่อยอดโปรโตไทป์ของตัวเอง ให้กลายเป็นสินค้าจริง พร้อมออกสู่ตลาดมากขึ้น

ภายในงานได้เชิญคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคุณกรณ์ จาติกวณิช เข้าชมตลาดจำลอง และให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับสินค้า รวมถึงการทำการตลาดของนักเรียน นอกจากนั้นยังได้แนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจเบื้องต้น ทั้งในด้านการค้าและด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย ขอบคุณเรื่องเล่า:คุณครูอดิศร ทุเรียน(ครูแบงค์) และ ภาพ:คุณครูธิติ ตั้งจันทร์แสงศรี(ครูนุ๊ก) ด้วยค่ะ