Self – Esteem : แนะแนวมัธยม

การสร้าง Self – Esteem ในวัยรุ่นเป็นโจทย์ที่ช่วงชั้นมัธยมให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการมี Self- esteem ที่ต่ำสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในวัยรุ่นด้วยสาเหตุจากปัจจัยแวดล้อมรอบตัวต่าง ๆ นี่จึงเป็นวัตถุประสงค์ที่วิชาแนะแนวได้เลือกเรื่องนี้ขึ้นมาชวนนักเรียนชั้น 11 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการเริ่มจากครูเปิดด้วยคำถามที่ว่า “Self-Esteem” ในความคิดของนักเรียนหมายความว่าอย่างไร โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

จากนั้นครูนำคำตอบที่นักเรียนได้เขียนมาร่วมแบ่งปันให้เพื่อนในห้องฟังและชวนกันจับประเด็นว่าส่วนใหญ่เพื่อนในห้องให้ความหมายอย่างไรกับ Self-Esteem จากนั้นครูได้ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “สารบำรุงสุข – Unique with attitude” พูดโดยคุณโอปอล ปาณิสรา อารยะสกุล เนื้อหาในคลิปเริ่มจากประเด็นการ Bully ที่คุณโอปอลได้พบเจอจนเชื่อมโยงไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองอย่างแข็งแกร่ง โดยที่คำพูดดูถูกของคนอื่นไม่สามารถบั่นทอนความรู้สึกของเธอได้อีกต่อไป ปิดท้ายด้วยการที่เราไม่ควรใส่ใจกับคำพูดของใคร และไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับการพิสูจน์อะไรให้ใครเห็น แต่ให้ใช้เวลาไปกับการค้นหาความชอบของตนเองและสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

หลังจบคลิปครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองและสิ่งที่ทำให้เราเป็นคน “High Self-Esteem” จากนั้นครูได้แจกกระดาษคำศัพท์ ที่พูดถึงบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยและความชอบในเชิงบวก โดยครูได้ติดรูปภาพการ์ตูนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนแต่ละคนไว้ภายในและภายนอกห้องเรียน แล้วให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่สะท้อน ความชอบ ความถนัด ตัวตนของเพื่อนคนนั้น ๆ ติดลงในกระดาษของเพื่อนแต่ละคน

บทสนทนาระหว่างการทำกิจกรรม ทำให้ครูได้เห็นความคิด มุมมองของนักเรียนแต่ละคนต่อเพื่อนของเขา สุดท้ายแต่ละคนจะได้ชิ้นงานของตนเองที่เพื่อนๆ ได้ติดคำศัพท์ให้ โดยทุกคนจะได้อ่านของตนเองและดูว่าสิ่งนั้นตรงกับที่เรามองเห็นตัวตนหรือไม่ นักเรียนบางคนอาจไม่เห็นในจุดที่เพื่อนมอง หรืออาจยังมองคุณค่าในตนเองไม่ออก กิจกรรมนี้จึงช่วยให้นักเรียนได้เห็นความสามารถ ความถนัดอื่นๆ ที่เพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองให้มากขึ้น

ครูผู้สอน
ครูม็อบ – นายภัทรพงศ์ บำรุงรัตน์
ครูณิ้ง – นางสาวกุลสตรี ใจดี
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563