Science Learning Designer รางวัลไอเดียระดับเหรียญทอง โครงการ “วิทย์ยายุทธ

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูภิญญาพัชร์ วัชรพันธ์โสภณ” คุณครูฝ่ายมัธยม กับรางวัลไอเดียระดับเหรียญทอง 🥇 โครงการ “วิทย์ยายุทธ”

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาเลขาธิการสภาการศึกษา และ insKru เพื่อค้นหาไอเดียการสอนที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย
ทุกไอเดียล้วนมีจุดเด่น มีกระบวนการ และวิธีคิดที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัว ไอเดียที่ให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม รวมไปถึงกิจกรรมและการทดลองว้าว ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแพง ๆ นำไปสู่การเรียนรู้และความเข้าใจคอนเซ็ปต์วิทยาศาสตร์เรื่องต่าง ๆ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564