การใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์โรงเรียนเพลินพัฒนา

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์โรงเรียนเพลินพัฒนา หรือ plearnpattana.ac.th อาจมีการใช้ “คุกกี้” คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งประสบการณ์ในเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับคุณ ช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยเราวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บ และช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีติดต่อสื่อสารและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

หากคุณต้องการปิดใช้งานคุกกี้ในเว็บเบราเซอร์ Safari ให้เข้าไปที่การตั้งค่า (Preferences) จากนั้นไปที่หน้าต่างความเป็นส่วนตัว (Privacy) แล้วเลือกบล็อกคุกกี้ ใน iPad, iPhone หรือ iPod touch ให้ไปที่ การตั้งค่า แล้วไปที่ Safari จากนั้นเลือกหัวข้อ คุกกี้ สำหรับเบราเซอร์อื่นๆ ให้ตรวจสอบวิธีปิดใช้งานคุกกี้กับผู้ให้บริการของคุณ

คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเราได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ตามแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือ ICC UK Cookie เราใช้หมวดหมู่ดังต่อไปนี้ในเว็บไซต์ของเราและในบริการออนไลน์อื่นๆ ของเราด้วย กล่าวคือ

หมวดที่ 1 — คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

เราไม่ได้ใช้คุกกี้ในหมวดนี้

หมวดที่ 2 — คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ในหมวดนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ตัวอย่างเช่น เว็บเพจใดที่คุณเข้าชมมากที่สุด ข้อมูลนี้อาจนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้คุณเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

หมวดที่ 3 — คุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงาน

เราไม่ได้ใช้คุกกี้ในหมวดนี้

Data Management and Digital Technology: DMDT