วิดีโอสำหรับผู้ปกครองและผู้สนใจ

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาลูกในทิศทางของโรงเรียน

เหมาะสำหรับผู้ปกครองอนุบาล

Executive Functions: EF

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

Positive Parenting เลี้ยงลูกเชิงบวก

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

มามะ...มาประสานมือกัน สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ โอบกอดลูกไว้ให้พ้นภัยโควิด

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

เลี้ยงลูกอย่างไร...ให้มีสุข ดี เก่ง

โดย ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

อนุบาล...ก้าวแรกของอนาคต ทักษะสมอง จิตใจ และการลงมือทำ

โดย คุรุสภา KSP Webinar 2021

แนวทางการพัฒนาเด็กยุคนี้

โดย พระไพศาล วิสาโล

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (1)

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (2)

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

จิตวิทยาเชิงบวก/Positive Psychology ในการเลี้ยงดูเด็ก รายการสะพานสายรุ้ง

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

พลังสมอง EFเด็กไทยสร้างได้ก่อน 9 ขวบ

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เลี้ยงลูกอย่างไร...ให้เป็นเด็กธรรมดาที่มีความสุข

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

บรรยากาศเตรียมอนุบาล

โรงเรียนเพลินพัฒนา

กิจกรรมวันเด็กอนุบาล

โรงเรียนเพลินพัฒนา

พิธีล้างเท้ากราบระลึกคุณพ่อแม่อนุบาล

โรงเรียนเพลินพัฒนา​

รายการ บุรินทร์ เจอนี่ (เพลินพัฒนา ยกระดับการศึกษา สร้างพัฒนาการอย่างยั่งยืน)

โดย Burin Journey

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 1

โดย Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 2

โดย Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 3

โดย Lightning Talk​

HI! SCHOOL EP.07

โดย HI! SCHOOL

9 ทักษะสมอง EF

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

EF Talk 2 : EF กับเด็กปฐมวัย

โดย คุณครูกรองทอง บุญประคอง (ครูก้า)

EF Symposium 2018 : Special Talk

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

พลังสมอง EF เด็กไทย สร้างได้ก่อน 9 ขวบ

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เหมาะสำหรับผู้ปกครองประถมต้น

Executive Functions: EF

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

Positive Parenting เลี้ยงลูกเชิงบวก

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

เลี้ยงลูกอย่างไร...ให้มีสุข ดี เก่ง

โดย ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (1)

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (2)

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

จิตวิทยาเชิงบวก/Positive Psychology ในการเลี้ยงดูเด็ก รายการสะพานสายรุ้ง

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 1

โดย Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 2

โดย Lightning Talk

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 3

โดย Lightning Talk​

HI! SCHOOL EP.07

โดย HI! SCHOOL

9 ทักษะสมอง EF

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

EF Talk 2 : EF กับเด็กปฐมวัย

โดย คุณครูกรองทอง บุญประคอง (ครูก้า)

EF Symposium 2018 : Special Talk

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

พลังสมอง EF เด็กไทย สร้างได้ก่อน 9 ขวบ

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

แนวทางการพัฒนาเด็กยุคนี้

โดย พระไพศาล วิสาโล

รายการ บุรินทร์ เจอนี่ (เพลินพัฒนา ยกระดับการศึกษา สร้างพัฒนาการอย่างยั่งยืน)

รายการ Burin Journey

เหมาะสำหรับผู้ปกครองประถมปลายและมัธยม

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

พลังสมอง EFเด็กไทยสร้างได้ก่อน 9 ขวบ

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เลี้ยงลูกอย่างไร...ให้มีสุข ดี เก่ง

โดย ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (1)

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ต้นทุนชีวิตของเด็กยุคอัลฟา (2)

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

จิตวิทยาเชิงบวก/Positive Psychology ในการเลี้ยงดูเด็ก รายการสะพานสายรุ้ง

โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

HI! SCHOOL EP.07

โดย HI! SCHOOL

9 ทักษะสมอง EF

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร