ห้องเรียนพ่อแม่

PLEARN PARENT CLASSROOM

มามะ...มาประสานมือกัน
สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ
โอบกอดลูกไว้ให้พ้นภัยโควิด

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ครูหม่อม) อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข (ครูหวาน) อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยการ ช่วงชั้นอนุบาล

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ครูหม่อม) อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข (ครูหวาน) อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยการ ช่วงชั้นอนุบาล

ชวนกันคิด เรื่อง เล่นของลูก

ถอดบทเรียนนิทาน EF "ไม่เหมือนกันแต่ก็เหมือนกัน" สู่หลักคิดของชีวิตเพื่อลูก

ชวนสนทนาถอดบทเรียนจากนิทาน EF สู่หลักคิดของชีวิตเพื่อลูก นิทานเรื่อง "ไม่เหมือนกันแต่ก็เหมือนกัน"

Positive Parenting เลี้ยงลูกเชิงบวก

Positive Parenting เลี้ยงลูกเชิงบวก ผนวกวินัย เสริมการสื่อสาร สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ Theme : Happy Parents, Happy Child

บทความ

Plearn Parent Classroom Blog

ข่าว

ห้องเรียนพ่อแม่ : “การอ่าน” โลกที่ 2 ของชีวิตและการนำพาสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง

ห้องเรียนพ่อแม่ “พ่อแม่เพลิน…เรียนรู้” ครั้งที่ 4 ระดับชั้น 1 ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “การอ่าน” โลกที่ 2 ของชีวิตและการนำพาสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ