กิจกรรม After School

PLEARN AFTER SCHOOL ACTIVITY

ภาคสนามช่วงชั้น 1

ภาคสนามของเด็กช่วงชั้นที่ 1 เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ สัมผัส ทดสอบ ได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เห็นเข้ากับสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียนเพื่อนำมาต่อยอดในการทำโครงงานฐานวิจัยประจำภาคเรียน

ภาคสนามของเด็กช่วงชั้นที่ 1 เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ สัมผัส ทดสอบ ได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เห็นเข้ากับสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียนเพื่อนำมาต่อยอดในการทำโครงงานฐานวิจัยประจำภาคเรียน

ESL Movie days 2023

พิธีเปลี่ยนเสื้อช่วงชั้นที่ 1 [ต้อนรับน้องชั้น 1]

“พิธีเปลี่ยนเสื้อ” พิธีต้อนรับน้องชั้น 1 คือการเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาที่สำคัญกับอีกหนึ่งก้าวที่เติบโตขึ้นของชีวิต จากน้องอนุบาล เปลี่ยนผ่านมาเป็นพี่ชั้น 1 ในรั้วประถมอย่างเต็มตัว

Survival Swimming 2023

“Survival swimming” หรือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ของนักเรียนชั้น 1 (กำลังจะขึ้นชั้น 2)

บทความ

Plearn After School Blog

After School

ภาคสนามชั้น 6 : ระบบนิเวศบ้านขุนสมุทรจีน | Plearn Content Creator

ภาคเรียนนี้พวกเราได้ไปบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ เพื่อไปเก็บข้อมูลมาทำสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการกัดเซาะและการงอกของชายฝั่ง

อ่านเพิ่มเติม
After School

การเรียนรู้…สำคัญในงานมหกรรมดนตรีฯ | Plearn Content Creator

งานมหกรรมดนตรีและศิลปะ คืองานอีเวนท์ประจำปีของโรงเรียนซึ่งรับผิดชอบโดยนักเรียนชั้น 9 นักเรียนทุกคนจะร่วมมือกันทำงาน

อ่านเพิ่มเติม
After School

มหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ 9 ธ.ค. 66

ล่าสุดคุณครูได้ขนทัพนักกีฬารักบี้เพลินพัฒนาไปร่วมแข่งขันรักบี้กระชับมิตรที่ รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นมาจากกิจกรรม After school รักบี้หลังเลิกเรียน

อ่านเพิ่มเติม

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ