Open House ESL

เปิดบ้านเสวนา สนทนาภาษาอังกฤษ Open House ESL

ในวันอังคารที่ 3 กรกฏาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและช่วงชั้นมัธยมได้จัดกิจกรรม “Open House ESL” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น 6 ได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุยและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในวิชา ESL เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น 6 ให้สามารถปรับตัวเข้ากับแนวทางการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่สูงขึ้น


นำการเสวนาโดย

Teacher Simon
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษคุณครูวีณา ว่องไววิทย์ หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม
คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล รองหัวหน้าช่วงชั้นมัธยม


ระหว่างการเสวนาได้มีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ผู้ปกครองได้ทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยม โดยร่วมกันเล่นเกม Taboo รวมทั้งเกมไขปริศนา สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ปกครองผู้ร่วมงานทุกท่าน อีกทั้งยังทำให้ผู้ปกครองสามารถจินตนาการภาพความสนุกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของลูกๆ ได้อีกด้วย

ขอบคุณข่าวโดย : คุณครูเกศประภา ศรัณย์ธรรมกุล
วิชา ESL ช่วงชั้นมัธยม

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562