Open Class 2019

” Open Class 2019 ” นับเป็นครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาได้เปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

ได้ร่วมสังเกตการณ์ชั้นเรียนในช่วงชั้นอนุบาล ประถม และมัธยม เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการชั้นเรียน รับฟังคำติ ชม จากผู้อื่น เพราะเราเชื่อว่าการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้จากการที่ครูไม่คิดว่าห้องเรียนเป็นของตนเอง ร่วมเรียนรู้กับครูทุกคนด้วยการปฏิบัติจริง ไม่ใช่การสอนโชว์หรือเป็นตัวอย่างห้องเรียน

ต่อไปนี้คือข้อสังเกต และเสียงสะท้อนบางส่วนจากผู้ร่วมงาน Open Class 2019

โรงเรียนสันติธรรมวิทยา

สรุปจากการฟังโดย
ครูปฏิญญา ประพฤติชอบ
วันนี้ผมได้ความรู้ใหม่หลายเรื่อง

 1. ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง Lesson Study ( LS) และ Open Approach (OA) ที่ รศ.ดร.ไมตรีบรรยายให้ฟังบ่อยๆ ท่านได้ย้ำถึงฟันเฟืองของ LS&OA ต้องไปควบคู่กัน (ส่วนใหญ่ในโรงเรียนก็มักจะเน้นด้านใดด้านหนึ่ง) เช่น ถ้าติดตาม LS ก็มักจะเห็นแต่ในมุมของ LS หรือถ้าติดตาม OA ก็มักจะเห็นในมุมมองของ OA สำหรับผมในการมาวันนี้ผมได้เห็นทั้งสองวิธีการผสมผสานได้อย่างลงตัวในการสอนของครูจึงไม่แปลกใจที่มักจะเห็นทีมเพลินไปร่วมวงของ LS และ OA อย่างต่อเนื่อง(ขออภัยที่ใช้ศัพท์เทคนิคแต่เชื่อว่าท่านใดสนใจสามารถค้นได้จาก Google หรือ Youtube ว่าหมายถึงอะไรนะครับ)
 1. RCA : Root Cause Analysis สาเหตุของนักเรียนที่ไม่เข้าใจหรือไม่สนใจในห้องเรียน มีมากกว่าการสอนของครู ดังนั้น ครูต้องเข้าไปค้นหาสาเหตุให้เจอเพื่อเข้าถึงวิธีคิดของเด็ก เช่น เด็กบางคนก่อนมาโรงเรียนมีปัญหาบางอย่างก็ส่งผลติดตามมาที่โรงเรียน ทำให้เมื่อเข้าเรียนก็ไม่ตั้งใจหรือไม่เข้าใจในการสอนของครู ดังนั้น หากครูสามารถเข้าใจปัญหาดังกล่าวได้ ก็มีโอกาสทำให้การสอนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 2. ครูส่วนใหญ่มักจะเก่งการสอน แต่ไม่เก่งการวินิจฉัยปัญหาความไม่เข้าใจของเด็ก เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของครู แต่ก็ควรที่จะหาทางที่จะสนับสนุนช่วยเหลือครูค้นหา RCA ในข้อ 2 ให้เจอ ยกตัวอย่างเช่น อาจจะหาที่ปรึกษาทางด้านจิตวิทยาทำงานร่วมกับครู เพื่อให้ครูสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
 3. ความจริงจังและเข้มงวดอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เรียกว่า PLC (Professional Learning Community) เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมได้เห็นวิธีการทำงานของครูที่นี่ต้องขอชื่นชม

  ขอขอบคุณทางโรงเรียนเพลินพัฒนา เครือข่าย TPF ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานนี้ทุกท่านครับ

เทศบาลเมืองปากพนัง

ในนาม นายกพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ และ ผอ.พัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติ ขอขอบพระคุณโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่ทำให้เรารู้ว่า “โรงเรียนคุณภาพ ครูสง่างาม” เป็นอย่างไร และทุกสิ่งอย่างในกิจกรรม Open Class เพลินพัฒนาในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดี แต่ที่สำคัญที่สุดคือ Open Class ทำให้ครูเห็นตัวเองชัดขึ้น และผู้สังเกตการณ์เกิดแนวคิด แรงบันดาลใจ ที่จะไปสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนสุจิปุลิ

โรงเรียนแนวคิดใหม่ในฉะเชิงเทรา
ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการ
สะท้อนผ่านโคลงกลอน

ขอขอบคุณ เครือข่าย พันธมิตร
ช่วย Confirm วิธีคิด การศึกษา
ในวิถี ที่ก้าวเดิน เพลินพัฒนา
ทำให้เห็น คุณค่า บูรณาการ

อนุบาล ต้องอยากอ่าน ก่อนอ่านได้
ต้องอยากเขียน ก่อนมุ่งให้ เรียนเขียนอ่าน
ส่งเสริมครู ให้มุ่งเน้น กระบวนการ
สร้างรากฐาน ให้เข้มแข็ง และมั่นคง

ในประถม เริ่มต้น ที่ความสุข
การเรียนรู้ เชิงรุก ที่ประสงค์
เริ่มจากสร้าง ESL ให้ยืนยง
ครูต้องลง ให้ลึกซึ้ง ทึ่งที่มา

มัธยม ใช้ฐาน SLC
เป็น Public Philosophy ที่ตามหา
Inquiry Collaboration ก็ตามมา
RCA ให้รู้ว่า สำคัญจริง

บูรณาการ ค่านิยม คุณธรรม
เกิดเป็นสาม เหลี่ยมทองคำ เลิศล้ำยิ่ง
ครูยุคใหม่ เน้นให้ชัด ปฏิบัติจริง
เป็น Learning อนาคต ยุค 5 G

เพื่อส่งผล ต่อผลลัพธ์ พึงประสงค์
เพื่อประเทศ ที่มั่นคง เริ่มตรงนี้
สรุปเป็น เรียนรู้จาก หลัก 6Ts
DOE บรรลุได้ ตามเจตนา

ขอขอบคุณ ที่เปิดบ้าน ในวันนี้
ทำให้มี แรงบันดาลใจ ให้เดินหน้า
วัฒนธรรม ย้ำชัด เพลินพัฒนา
สร้างคุณค่า ผู้การก่อ ก้าวพอดี

หัวใจสำคัญของ Open Class คือ การมองเห็นการเรียนรู้ของนักเรียน

ถ้าเป็น LS จะเน้นพัฒนาแผนการสอนมากกว่า

ระบบ LS (การเป็น PLC : Professional Learning Community) ทำให้ได้แผนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ระบบ RCA (การเป็น SLC: School as Learning Communication) ทำให้ได้วิธีการช่วยเหลือนักเรียน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

หน่วยงานที่เข้าร่วม Open Class 2019

 • สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
 • โรงเรียนสาธิตพัฒนา
 • โรงเรียนสาธิตบางนา จ.สมุทรปราการ
 • โรงเรียนสุจิปุลิ
 • โรงเรียนกฤตศิลป์
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
 • โรงเรียนราชวินิต
 • โรงเรียนเทศบาลศรีกิติวรรณนุสรณ์
 • โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์
 • โรงเรียนบรรจงรัตน์ จ.ลพบุรี
 • โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ จ.กรุงเทพ
 • โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จ.อุดรธานี
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน จ.กรุงเทพ
 • โรงเรียนบ้านรถไฟ จ.ชลบุรี
 • โรงเรียนวิทยปัญญามัธยม จ.กรุงเทพ
 • โรงเรียนจำรัสวิทยา จ.สระบุรี
 • โรงเรียนอิสลามสวนสันติ จ.กรุงเทพ
 • โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ จ.กรุงเทพ
 • โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ จ.กรุงเทพ
 • โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ จ.พัทลุง
 • โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ จ.กระบี่
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต
 • โรงเรียนเมืองพัทยา5(บ้านเนินพัทธยาเหนือ) จ.ชลบุรี เมืองพัทยา
 • โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) จ.ชลบุรี เมืองพัทยา
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะทำงาน QA โรงเรียนเพลินพัฒนา (ผปค.