MINI HACKATHON : Pitching Day

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รวมถึงนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Mini Hackathon : Co – Create CHANGING-UP for Sustainable World ครั้งที่ 1 ทั้ง 11 ทีม ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่กล้าก้าวออกจาก Comfort zone มาเติมความรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นกับพี่ ๆ Mentor จาก BASE Playhouse SEAMEO SEPS และ Rambler ท้าทายกันด้วย HACKATHON 48 ชั่วโมง และปิดท้ายบนเวทีเสนองานกับ Judge มืออาชีพในวันนี้ (1 เม.ย. 65)


รางวัล THE WINNER


MitchX = “Mix and Match application” Application ที่ช่วยในการ mix&match เสื้อผ้าที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อความหลากหลายและยั่งยืน


รางวัล FIRST RUNNER UP


Hackanom เว็บไซต์และ vending machine ที่จะช่วยแก้ปัญหาสินค้าขนมไทยให้ทันสมัย และเพิ่มรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าขนมไทย


รางวัล SECOND RUNNER UP


Wandering Musician เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักดนตรีกลางคืนสามารถมีโอกาสการทำงานที่มากขึ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของน้องๆ

CERTIFICATE

  • The remainder = “Muller” การผลิตสินค้าเครื่องประดับแฟชั่นจากเศษอาหารในรูปแบบ Bioplastic
  • Tortoise And Road = “Tortoise And Road Corporation” สร้างระบบความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือปัญหาการหลับในของคนขับรถกระบะ
  • Ladocomi = การแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่าเสื้อผ้าที่ล้นตู้
  • Runway = “walking cane” นวัตกรรมไม้เท้าเพื่อลดปัญหาน่ากังวลใจของผู้สูงอายุ
  • Work when you are free = “Bloomstant” โทรศัพท์มือถือสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการใช้งานที่เข้าใจง่าย และช่วยลดอุบัติเหตุได้
  • Powerpuff Girl = “Takedown” เว็บไซต์ให้คำแนะนำในการจัดการความเครียดสำหรับวัยรุ่นอายุ 15 -17 ปี We use we cycle = “Arthropod อาโทรพ็อด” การสร้างไบโอพลาสติกจากเปลือกกุ้ง ซึ่งนำมาทดแทนการใช้พลาสติกแบบ single use”
  • Sawsource = “Saw” ช่วยนักดนตรีไทยเดิม มี credit มากพอ เพื่อรับงานจากวงดนตรีกระแสหลัก


สิ่งที่นักเรียนได้รับในครั้งนี้ ได้ทั้งประสบการณ์ มุมมองใหม่ๆ และโอกาสก้าวไปเป็นผู้ประกอบการ ที่ได้ทดลองเอาความเป็นตัวเองมาผสมกับโจทย์ของเรา สร้างสิ่งใหม่ที่แก้ไขปัญหาในโลกนี้ได้โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย Sustainable Development Goals นักเรียนทุกคนพยายามช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้เพื่อทำธุรกิจ เชื่อว่าพลังเล็กๆ ในวันนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมได้ในอนาคตเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม และประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ SEAMEO SEPS และ BASE Playhouse ที่ร่วมเป็น Partner ในการจัดงาน และร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับโรงเรียนของเรา และขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านจาก SCG / GSSE / SEAMEO / BASE Playhouse ที่สละเวลามาร่วมประเมินตัดสินและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วยค่

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565