Christmas by กศพ.

ช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา เสียงเพลงเคล้าเสียงหัวเราะ และบรรยากาศความสนุกสนานไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่อาคารน้องๆ ประถมเท่านั้น แต่พี่ๆ มัธยมในโครงการเรียนร่วมช่วงชั้นมัธยมเองก็ได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกัน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่วนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้จัดงานวันคริสต์มาสขึ้น และมีนักเรียนพร้อมผู้ปกครองร่วมงานครั้งนี้ มากกว่า 50 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันในงานครั้งนี้ ดูเหมือนว่างานฉลองของส่วนการศึกษาพิเศษจะใหญ่ขึ้นทุกปี ๆ ไปพร้อมกับกิจกรรมที่ถูกดำเนินไปภายในงาน

ในงานครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้กับเหล่านักเรียนได้แสดงความสามารถตามความชอบ และยังเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงฝึกความกล้าแสดงออก เช่นการที่ผู้ร่วมงานได้ฟังบทเพลงลูกทุ่ง จาก “น้องวิน” ซึ่งมีความชื่นชอบในเพลงลูกทุ่ง และมีความฝันที่อยากจะได้ร้องบนเวที ดังนั้นในวันนี้หลังการแสดงของน้องวินจบลง จึงมีแฟนเพลงนำพวงมาลัยมาคล้องเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักร้องของเรา และทางส่วนการศึกษาพิเศษโรงเรียนเพลินพัฒนาพร้อมสนับสนุนเด็กๆ ทุกคนให้แสดงศักยภาพตามที่แต่ละคนมี และเป็น

นอกจากการแสดงสุดวิเศษจากน้องๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมเกม จับฉลากของขวัญ และ ปิดท้ายด้วยการทานอาหารร่วมกัน นับเป็นโอกาสแสนวิเศษที่ทั้งนักเรียน ครู และ ผู้ปกครองได้ใช้เวลาร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้มั่นคง แข็งแรงยิ่งขึ้น และเกิดเป็นความทรงจำดีๆ ไว้ให้ถูกกล่าวถึงเมื่อฤดูกาลแห่งคริสต์มาสเวียนมาอีกครั้ง

หมายเหตุ: โครงการเรียนร่วมมัธยมแผน ข. เป็นการเรียนร่วมในบางวิชาได้แก่ วิชาแสนภาษา แนะแนว ดนตรี กีฬา ส่วนในรายวิชาอื่นจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคล (IEP: Individual Education Plan)

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565