“Homeroom On site & Online

ทีมคุณครูฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมจัดหลักสูตร เรื่อง “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา” ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

พบกับ 2 กิจกรรม Workshop ของเฟส 3 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

Workshop เรื่อง “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา” โดย

คุณครูวัฒนา พุ่มมะลิ และคณะครู โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร

** ลงทะเบียนผ่าน **

Line ได้ที่ https://lin.ee/Dikcluu Line Id: @kspwebinar2564

ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/

แอปพลิเคชัน “khuru on mobile ที่ http://shared.we-builds.com/…/news/20210801131450-714-695