HBLC ชช.2 : เห็นตัวตน ค้นตัวเอง

ในช่วง 6 สัปดาห์ต่อจากนี้การเรียนรู้ HBLC ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ มีความสนุก ท้าทายให้เด็กๆ ได้ทดลอง ได้คิดได้ทำไปบนสถานการณ์โควิด 19 ที่ทุกคนต้องเผชิญกับ New Normal ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน และการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์อย่างพลิกผัน

วันนี้พาไปชมผลงานของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 ที่คุณครูชวนเด็กๆ ทำกิจกรรมเพื่อให้ “เห็นตัวตน ค้นตัวเอง” ก่อนจะลงมือทำโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับความสนใจของตัวเองทีกำลังจะเริ่มขึ้น โดยให้ค้นหาประเด็นที่ตนเองอยากรู้มากที่สุด ที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ชีวิตในปัจจุบันและเชื่อมโยงกับสถานการณ์โควิด – 19

เด็กๆ แต่ละคนมีความชอบ ความสนใจไม่เหมือนกัน โครงงานวิจัยต่อจากนี้น่าจะมีความหลากหลายไม่ซ้ำกัน