ESL ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ปิดเทอมนี้ หยุดอยู่บ้าน ชวนเด็กๆ ยืดเส้น ยืดสาย

พากันมาขยับๆ โยกซ้าย โยกขวา เรียกเหงื่อกันสักนิด 🥰

ร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะ

UP AND DOWN AND SHAKE SHAKE SHAKE 🤟🤟

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564