5 ไอเดียเพื่อเรียกความสนใจจากผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์

5 Ideas To Getting Online Learners’ Attention

1. Open With Interesting Facts/Fiction, Or Throw A 

Challenge เปิดการเรียนด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดสร้างสรรค์ หรือ คำท้าทาย

2. Let Them Play ให้พวกเขาได้เล่น

ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับบทเรียนด้วยกิจกรรมที่พวกเขาสามารถร่วมเล่นด้วยกันได้ ไม่ใช่มีแต่บทเรียนเฉยๆ เท่านั้น และอาจมีการให้คะแนนหรือรางวัลในตอนท้าย

3. Include Interactions ต้องมีปฎิสัมพันธ์เกิดขึ้น

ให้นักเรียนได้มีปฎิสัมพันธ์กับบทเรียนด้วยการเปลี่ยนจากรูปแบบการนำเสนอแบบเดิม เช่น ใช้ bullet เป็นข้อๆ มาเป็นการใช้แผนภาพรูปแบบต่างๆ ใช้ภาพวาด และอาจมีเกมให้เล่นระหว่างเรียน

4. Use Humor ใช้อารมณ์ขัน

ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้คนเรารู้สึกสบายใจและรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ได้มากไปกว่าการสอดแทรกมุกตลกลงไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นมุกตลกเกี่ยวกับอะไร อารมณ์ขันของผู้สอนจะทำให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นและเปิดใจที่จะเรียนรู้

5. Incorporate Video ใช้สื่อประเภทวิดีโอ

งานวิจัยได้พบว่าวิดีโอความยาว  1 นาที ประกอบด้วยถ้อยคำอย่างน้อย 1.8 ล้านคำ อีกทั้งยังมีภาพประกอบ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ที่รวดเร็วของผู้เรียนอย่างมาก