5 วิธีเพื่อรักษาความสนใจของนักเรียนในห้องเรียนไว้

5 ways to keep students’ attention in class

www.english.com

1. Plan a range of activities

วางแผนเรื่องความยาวของแต่ละบทเรียน หรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัยผู้เรียน

2. Vary the dynamics and pay attention to the mood

ใช้รูปแบบการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่จับกลุ่ม จับคู่ เล่นเกม และคอยสังเกตอารมณ์ของนักเรียน รวมถึงบรรยากาศของห้องเรียนด้วย 

3. Use brain breaks

ควรมีเบรกระหว่างเรียน ด้วยการทำกิจกรรมที่ได้ขยับตัวเพื่อให้เลือดลมหมุนเวียนดีขึ้น

4. Peer teaching

บางครั้งครูสามารถให้นักเรียนบางคนออกมาทำหน้าที่เป็นครูช่วยสอนเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง หรือเป็นคนสาธิตวิธีการของสิ่งต่างๆ ได้

5. Useful classroom management strategies 

  • เดินไปรอบๆ ห้องเรียนในขณะที่ครูกำลังให้นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ยืนข้างๆ หรือ ข้างหลังนักเรียนที่ไม่ค่อยตั้งใจ หรือปรับตำแหน่งการยืนสอนให้นักเรียนเหล่านี้เห็นและได้ยินคุณชัดเจนขึ้น
  • กำหนดคำเฉพาะขึ้นมา 1 คำ และตกลงกับนักเรียนว่า ครูจะใช้คำนี้เมื่อต้องการให้นั่งเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูกำลังจะพูดเป็นพิเศษ 
  • การใช้ความเงียบ เพื่อรอให้นักเรียนทุกคนหยุดคุยและเงียบตาม เป็นวิธีที่เก่าแต่ได้ผลดี