5 วิธีเพื่อรักษาความสนใจของนักเรียนในชั้นเรียนออนไลน์ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 Effective Tricks for Keeping Students’ Attention Online

1. Get creative! จงสร้างสรรค์ 

  • มีธีมในการแต่งตัวสำหรับการพบปะแต่ละครั้ง
  • ใช้ภาพฉากหลังที่น่าสนใจ
  • ถามคำถามนักเรียนเพื่อขอความเห็นแต่ละคนสำหรับหัวข้อที่คุย
  • มอบหมายงานที่ต้องใช้การนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint หรือ โปรแกรมอื่นๆ
  • ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมด้วยการโหวตคำตอบที่ถูกต้อง

2. Make everyone show their faces on screen (including you) ให้ทุกคนเปิดกล้องเพื่อเห็นใบหน้าทุกคน (รวมถึงตัวคุณเองด้วย)

3. Keep your videos short and sweet! พยายามให้การนำเสนอของคุณสั้นและมีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บเวลาไว้ใช้ตอนพูดคุย ถกเถียงกันมากกว่า

  • บทเรียนมากชึ้น แต่ย่อยลงมาให้สอนได้หลายครั้ง
  • บทเรียนน้อยลง แต่ใช้เวลาในการสอนนานขึ้น

4. Record your videos and make them available online for review อัดวิดีโอการสอน หรือการประชุมทุกครั้ง และนำมาแบ่งปันเพื่อการทบทวนอีกครั้ง

5. Put presentation material on the screen, not just your face แสดงสื่อการสอนบนจอให้เยอะ ไม่ใช่มีแต่ใบหน้าของคูณที่ปรากฏ

โปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอสื่อการสอน

People may think teaching online is less demanding than teaching in classroom, but the fact is teaching online requires more time and preparation… some think teaching online is of less quality than classroom learning, but the truth is teaching online has the potential to provide better experience than classroom learning

ผู้คนอาจคิดว่า การสอนออนไลน์นั้นไม่ต้องใช้ความพยายามหรือการลงแรงมากเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับการสอนในห้องเรียน แต่ความจริงก็คือ การสอนออนไลน์นั้นต้องอาศัยเวลาและการเตรียมตัวที่มากกว่า บางคนคิดว่าการสอนออนไลน์นั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าการสอนในห้องเรียน แต่ความจริงแล้ว การสอนออนไลน์นั้นมีศักยภาพที่จะให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าการเรียนในห้องเรียน

one professor at UMKC