4 เทคนิคที่จะช่วยเรียกความสนใจในการเรียนออนไลน์

4 Tips to Get Students Attention in Online Learning

1. Include quick quizzes ใช้การข้อสอบย่อยหรือควิซ

ข้อสอบย่อย หรือ ควิซ ไม่จำเป็นต้องยากหรือท้าทายเหมือนข้อสอบใหญ่ แต่ควิซควรจะมีความน่าสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนได้คิด และเข้าใจข้อมูลในแบบสรุปได้ รวมถึงรู้สึกสนุกที่ได้ทำด้วย

2. Tell real-life examples ยกตัวอย่างจากเรื่องในชีวิตจริง

วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้นักเรียนสนใจเรียนคือ การตอบคำถามที่ว่า “ทำไมถึงควรเรียนสิ่งนี้” ให้ได้ โดยใช้การเปรียบเทียบ โดยเชื่อมโยงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เรียน

  • เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจจากผู้คนที่ประสบความสำเร็จ
  • ประสบการณ์ตรงของผู้สอน
  • ภาพประกอบเรื่องราว

3. Focus on important points เน้นในส่วนที่สำคัญจริงๆ

  • ลดข้อมูลลง ส่วนไหนที่ตัดได้ก็ควรตัด ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน 
  • ทำการนำเสนอให้อ่านง่ายและชัดเจน ด้วยการใช้หัวข้อใหญ่ หัวข้อใหญ่ การแบ่งเนื้อหาให้ชัดเจน

4. Show engaging videos ใช้วิดีโอในการนำเสนอ

การพักเบรกด้วยการดูวิดีโอเป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียนที่ดีรูปแบบหนึ่ง

  • วิดีโอแนวสารคดี ชีวิตจริง
  • วิดีโอแนวการ์ตูน อนิเมชั่น
  • วิดีโอแนวถ่ายทำด้วยตนเอง

ประเด็นสำคัญของเทคนิคเพื่อเรียกความสนใจของนักเรียนเหล่านี้ คือการส่งเสริมเพิ่มเติมประสบการณ์ของเขา ไม่ว่าจะด้วยการใช้สื่อต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และการใช้เทคนิคเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน