2 ศิษย์เก่าเพลินพัฒนาคว้าเหรียญทอง Thailand New Gen Inventors Award 2021

2 ศิษย์เก่าเพลินพัฒนาคว้าเหรียญทอง Thailand New Gen Inventors Award 2021 (I-New Gen Award 2021) ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เเละนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หลังจากได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565

1.น.ส.อรุชา เมฆานนท์ (มุก)

หัวข้อ นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากอัตลักษณ์วัดไทยที่ผสมผสานแนวคิดทางการออกแบบแนเรทีฟ และคิเนติกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง

2. น.ส.ปุณยวีร์ เริ่มหิรัญวงศ์ (แพร)

นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากอัตลักษณ์ฆ้องวงใหญ่ที่ผสมผสานแนวคิดมินิมอลลิสต์และแนวคิดดีคอนสตรักชันเพื่อส่งสรมิการท่องเที่ยวไทย

ติดตามแนวคิดการออกแบบของทั้งสองคนได้ที่ : https://google.plearnpattana.ac.th/archives/13174

โดยผลงานดังกล่าวได้ผ่านเข้ารอบในช่วงที่ทั้งคู่ยังเรียนอยู่ชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563) แต่ด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้การตัดสินเพื่อมอบรางวัลได้ถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามเส้นทางการเป็นนักออกแบบของทั้ง “มุก” และ “แพร” ก็มีความชัดเจนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันทั้งคู่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 “มุก” ศึกษาต่อ คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ศิลปากร และ “แพร” ศึกษาต่อ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ❤ ให้ทั้งคู่กับเส้นทางการเป็นนักออกแบบนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565