10 วิธีเพื่อรักษาความสนใจของนักเรียนในห้องเรียนไว้

10 Ways to Secure Your Students’ Attention

www.teachforamerica.org

1. Be clear

พูดหรืออธิบายเนื้อหา กิจกรรม หรือสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนทำอย่างชัดเจน

2. Be patient

บางครั้ง ให้ลองอดทนรอเงียบๆ เพื่อให้นักเรียนกลับมาสนใจที่ตัวครูอีกครั้ง

3. Pump up the volume

ใช้วิธีให้นักเรียนทั้งห้องมีส่วนร่วมด้วยการร้องเพลงที่นักเรียนชอบด้วยกันสัก 1 เพลง

4. Play a game

เล่นเกมที่สั้น กระชับ จบในเวลาได้ เพื่อสร้างความตื่นตัวให้นักเรียน

5. Strike a chord

ครูสามารถใช้เครื่องดนตรีเพื่อสร้างความสนใจให้นักเรียนได้

6. Fly like a butterfly, sit quietly like a bee

เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องลุกจากที่นั่ง ให้คุณครูสอนนักเรียนให้เดินให้เร็วเหมือนผีเสื้อบิน แต่ในขณะดียวกันก็เงียบเหมือนผึ้งบิน

7. Narrate your count down

ใช้การนับถอยหลังจาก 10 ไปถึง 0 ในการให้เวลาทำสิ่งต่างๆ 

8. Use clever attention-grabbers

ใช้การเล่นคำ หรือเล่นเสียงบ้างในการพูด เพื่อสร้างความแปลกใหม่เวลาได้ยิน

9. Call and response

คิดคำขานตอบให้กับนักเรียนตอบ เมื่อเรากล่าวคำบางคำ

10. Do the unexpected

ทำสิ่งที่นักเรียนคาดไม่ถึงมาก่อน เช่น ทำท่าท่างตลกๆ