ไหว้ครูช่วงชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563

“ไหว้ครู” กิจกรรมส่งท้ายของช่วงชั้นอนุบาลก่อนปิดภาคเรียนวิริยะ การไหว้ครู ในครั้งนี้พี่ๆชั้นอนุบาล 3 เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธี ณ โถงช่วงชั้นอนุบาล ส่วนน้องๆเด็กเล็ก – อนุบาล 2 ไหว้ครูในห้องเรียนของตนเอง. บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสงบ แม้จะเป็นการไหว้ครูที่ไม่ได้ให้เด็กๆมารวมตัวกัน แต่พิธีการยังคงครบถ้วน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการไหว้ครูเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมา. เด็กๆตั้งใจนำดอกไม้มากราบคุณครู มีทั้งดอกเข็ม ดอกมะเขือ และดอกไม้ชนิดอื่นๆที่ แม้ไม่ใหญ่โต แต่คุณครูก็ปลื้มใจที่เห็นความตั้งใจของเด็กๆทุกคนเป็นการส่งท้ายภาคเรียนที่สงบและเต็มไปด้วยความอบอุ่นจริงๆค่ะ