ไหว้ครูช่วงชั้นมัธยม ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30 – 10.30 น.

สถานที่ สนามบาส