ไม่ย้ายโรงเรียนไปไว้ที่บ้าน แต่…

ไม่ย้ายโรงเรียนไปไว้ที่บ้าน

แต่ใช้ข้อดีของบ้านเป็นฐานสร้างการเรียนนรู้

คุณครูศีลวัต ศุษิลวรณ์ (ครูปาด) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ