โฮมรูม ช่วงชั้นมัธยม

“โฮมรูม” กิจกรรมนอกเวลาเรียนของพี่ๆ มัธยมที่ใช้ช่วงเวลาสั้นๆ 20 – 30 นาที ให้คุณครูได้ร่วมพูดคุยและทำกิจกรรมต่างๆ กับนักเรียน เป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เพื่อพัฒนาฐานกาย ฐานคิด ร่วมแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ในสังคม ทั้งยังสามารถเสริมความรู้ ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ

ในระดับชั้น 10 แต่ละวันจะแบ่งเป็นฐานเพื่อฝึกทักษะในแต่ละด้านทั้ง ฐานนันทนาการ ฐานคิด ฐานสังคมและอารมณ์ ฐานการสื่อสาร ฐานกาย โดยจะออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและทำงานร่วมกับเพื่อนที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมฝึกเรื่องสังคม อารมณ์ คุณครูประจำชั้นจำลองฟีดข่าวหน้า facebook มา 5 ประเด็น เกี่ยวกับ

  1. ข่าวการปิดตัวของธุรกิจต่าง ๆ ในช่วงโควิด
  2. ข่าวรายการ”ตลาดใจ”ที่รวมศิลปินเพื่อเปิดรับบริจาคหาทุนเพื่อช่วยสถานการณ์โควิด
  3. หัวข้อจากเว็ป pantip เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเรื่อง ผู้หญิงใส่ชุดบิกินีถ่ายภาพคู่กับทะเลถือความสำเร็จ?
  4. ข่าวการสั่งปิด 11 โรงเรียนที่ระยอง
  5. ดวงรายสัปดาห์

จากนั้นคุณครูส่งรายละเอียดข่าวให้นักเรียนได้อ่าน แล้วจึงให้แสดงความคิดเห็นโดยให้เขียนลงกระดาษนำไปติดที่หน้าฟีดข่าวนั้น ๆ ซึ่งเป็นการจำลองการใช้สื่อโซเซียลที่ช่วยสะท้อนภาพการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน

ในระดับชั้น 9 ช่วงเวลาโฮมรูมเช้าของ 2 สัปดาห์สุดท้ายในภาคเรียนฉันทะ เป็นช่วงเวลาที่ครูประจำชั้นชวนนักเรียนหยิบหนังสือที่ตัวเองสนใจมาสร้างบรรยากาศการอ่านผ่านกิจกรรม “อ่านทุกเช้ากับนักเรียน ชั้น 9” โดยนักเรียนเลือกหนังสือทั่วไปที่ตัวเองสนใจ อ่านในช่วงเวลาโฮมรูม เขียนสรุปสาระสำคัญที่ได้ในแต่ละวัน และตอนท้ายของบันทึกการอ่าน นักเรียนจะเขียนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ของตัวเอง และจะเลือกข้อความหรือประโยคที่ประทับใจออกมาแชร์กันด้วย “เราเห็นโลกของเด็กผ่านหนังสือที่เขาอ่าน เราเห็นโลกในหนังสือผ่านสายตาของเด็ก”

กิจกรรม “โฮมรูม” ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่สร้างความรู้ เสริมทักษะให้นักเรียนได้ไม่น้อยเลยค่ะ

ขอบคุณเรื่องเล่าดีๆ จากคุณครูอิน และ คุณครูแอร์ ด้วยนะคะ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563