“โอริกามิ” ฝึกคิดเป็นขั้นตอน

กิจกรรมการพับกระดาษโอริกามิในระดับชั้น 4 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมทักษะการทำงาน วางแผนเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานวิจัยที่เด็กๆ จะได้เลือกหัวข้อตามสิ่งที่ตนเองสนใจเพื่อทำ “วิจัยพาเพลิน”ในช่วงของการเรียนรู้ HBLC

การทำงานวิจัยต้องอาศัยการทำงานที่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนจึงจะส่งผลให้งานมีคุณภาพ เป็นโจทย์ให้คุณครูคิดหากิจกรรมที่จะช่วยนำพาเด็กๆ เข้าใจเรื่องยากซับซ้อนให้ง่ายขึ้น จึงเลือกใช้การพับกระดาษโอริกามิมาเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกท้าทายด้วยรูปแบบการพับกระดาษที่หลากหลาย มีระดับความยากง่ายให้เด็กๆได้เลือก เห็นถึงการทำตามขั้นตอนก่อนที่ชิ้นงานจะสำเร็จออกมาได้

ความรู้สึกหลังจากทำภารกิจในวันนี้ฉันรู้สึก

“รู้สึกสนุกและชอบที่ได้พับกระดาษและรู้สึกปวดมือเพราะว่ามันพับยาก”

“รู้สึกท้าทาย รู้สึกอยากทำอีก”

สิ่งสำคัญเด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าต้องทำตามขั้นตอน หากข้ามขั้นไหนไปก็จะพับออกมาไม่ได้ตามแบบ เช่นเดียวกับกระบวนการวิจัยที่เด็กๆ ต้องค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้ และทำไปทีละขั้น

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564