โตขึ้นหนูอยากเป็น…

โตขึ้นหนูอยากเป็น… กิจกรรมแฟชั่นโชว์อาชีพ เรียกรอยยิ้ม  สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง อ.1 เด็กๆ เลือกแต่งกายชุดอาชีพที่ตนเองชื่นชอบ บอกอาชีพที่ตนเองอยากเป็น รู้หน้าที่ของอาชีพต่างๆ ว่ามีความสำคัญอย่างไร และได้นำเสนอชุดอาชีพต่างๆ ให้เพื่อนฟังอย่างภาคภูมิใจ และร่วมชื่นชมความสามารถของเพื่อนๆ

ขณะเดียวกันคุณครูได้สอดแทรกการนับ บอกจำนวนสมาชิกในกลุ่ม พาเรียนรู้คำศัพท์และการแต่งประโยคสั้นๆ เกี่ยวกับอาชีพ ฝึกการฟังและจดจำเรื่องราวสั้นๆ สร้างสมาธิจดจ่อกับการเรียนรู้

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565