โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร

เด็กๆ ชั้น อ.1 เรียนรู้เรื่องอาชีพใกล้ตัว อาชีพของคุณพ่อคุณแม่ และคนรู้จักผ่านเพลง เกม นิทาน บทบาทสมมติ และบอกเล่าอาชีพที่ชื่นชอบ มีคุณพ่อคุณแม่มาเป็นวิทยากรชวนพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง พร้อมแต่งกายเป็นอาชีพนั้นๆ นำอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานมาแนะนำให้เด็กๆ รู้จัก

จากกิจกรรมนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ สนใจในอาชีพต่างๆได้ไม่น้อยจึงนำไปสู่กิจกรรม “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร…” ให้เด็กๆ แต่งกายที่สื่อถึงอาชีพที่สนใจนำเสนอให้เพื่อนๆ รับชม พื้นที่เล็กๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ฝึกความกล้าแสดงออก และได้ร่วมกันร้องเพลง ทำท่าทางประกอบเพลงอาชีพต่างๆ อย่างสนุกสนาน

ขอขอบคุณผู้ปกครองที่สละเวลามาให้ความรู้กับเด็กๆ ดังนี้ค่ะ

คุณสมชาติ สาบุตร ครูฝึกสอนกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(น้องมาดี ห้องอนุบาล 1/1)

พญ.ศิริรัตน์ คุณวุฒิดี แพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานประสาทรังสีวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
(น้องภูมิใจ ห้องอนุบาล 1/2)

นพ.ปรัชญา ผดุงพรรค โรงพยาบาลรามาธิบดี และ พญ.วราลี ผดุงพรรค โรงพยาบาลนครธน
(น้องอัลฟ่า ห้องอนุบาล 1/3)

คุณกันต์ วนานุพงษ์ นักบินผู้ช่วย
การบินไทย และคุณพรรษพร วนานุพงษ์ อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินไทย ( น้องไมล์ส 1/4)

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563