โควิดระลอก 3 เรียนรู้ร่วมกัน…สร้างโรงเรียนให้ไปต่อได้ทุกคน

ร่วมรับฟังการประชุม TPF วาระพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “โควิดระลอก 3 เรียนรู้ร่วมกัน…สร้างโรงเรียนให้ไปต่อได้ทุกคน”

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่น่าสนใจจากผู้บริหารศึกษาจากหลากหลายเครือข่าย รวมทั้งแนวปฏิบัติจากโรงเรียนเพลินพัฒนาของเรา โดย ครูส้ม – คุณครูวีณา ว่องไววิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ และที่ปรึกษาฝ่ายมัธยม บอกเล่าแนวทางการจัดการเรียนรู้ HBLC และการรับมือโควิดระลอก 3 เพื่อให้เราไปต่อได้ในแบบเพลินพัฒนา ☺

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564