แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เกือบทุกปีจึงมีนักเรียนในระดับมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับหลากหลายประเทศ โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะภาษาที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ได้พัฒนาความคิดผ่านประสบการณ์ตรง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ฝ่ายมัธยมได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายโดย คุณบดินทร์ เชนย์วิบูลย์ CEO GIE Thaila.

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565