แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเพลินพัฒนา

“เพลินพัฒนา” เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งมั่นยกระดับการศึกษา ด้วยการพัฒนากาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อทักษะที่ยั่งยืน จะเป็นอย่างไร มาฟังแนวคิดจากผู้บริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา และแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้ปกครองกันค่ะ

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเพลินพัฒนา :

คุณครู💗ผู้ปกครอง ร่วมเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#เราจะผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564