เสวนา เลี้ยงลูกเชิงบวก ผนวกวินัย เสริมการสื่อสาร สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ขอแบ่งปันสาระน่ารู้สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่มีลูกน้อยปฐมวัยเพื่อเพิ่มเติมเทคนิคดีๆ ในการเลี้ยงลูก

Positive Parenting : เลี้ยงลูกเชิงบวก ผนวกวินัย เสริมการสื่อสาร สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ครูหม่อม)
นักวิชาการด้านพัฒนาการสมองเด็ก จิตวิทยาเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วงเสวนากับผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาล ร.ร. เพลินพัฒนา
เมื่อ 5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564