เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

“เลือกตั้งสภานักเรียน ช่วงชั้นมัธยม” โอกาสและพื้นที่สร้างการเรียนรู้เรื่อง “ประชาธิปไตยใกล้ตัว” ให้นักเรียนได้ทำหน้าที่พลเมือง ‘เลือกพรรคที่ใช่ สภานักเรียนที่ชอบ’ ร่วมเป็นหนึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำเพื่อขับเคลื่อนความอยู่ดีมีสุขของเพื่อน พี่ น้องมัธยม

ในปีการศึกษา 2566 นี้ มีพรรคเข้าร่วมรับเลือกตั้งมากถึง 4 พรรค ด้วยกัน และเริ่มสะท้อนตัวตน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่การตั้งชื่อพรรค ประกอบด้วย หมายเลข 1 พรรคผ่อน หมายเลข 2 พรรค Plearn Revolution หมายเลข 3 พรรคนี้ค่อยรุ่ง และ หมายเลข 4 พรรคแซรอย

แต่ละพรรคมาพร้อมกับนโยบายที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายส่งเสริมทุกสายการเรียน ให้มีพื้นที่ได้แสดงทักษะ และมีวิชาเรียนที่หลากหลายขึ้น นโยบายผลักดันให้มีการเปิดพื้นที่สำหรับพัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นและหลากหลายในการเรียนรู้ด้านต่างๆ

นักเรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากนโยบายของทั้ง 4 พรรคอย่างแน่นอน เพียงแค่ฟังนโยบาย ยังไม่มากพอที่จะทำให้ผู้เลือกตั้งตัดสินใจได้ ดังนั้นทางคุณครู ร่วมกับนักเรียนชั้น 12 ซึ่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงจัดให้ความรู้ในการเลือกตั้ง และจัดการปราศรัยก่อนเลือกตั้งถึง 2 ครั้ง ซึ่งในการปราศรัยครั้งสุดท้าย แต่ละพรรคจะต้องมาร่วมตอบคำถาม ทั้งจากคำถามเดียวกัน ชุดคำถามแบบสุ่ม คำถามจากคุณครู และ คำถามจากเหล่าผู้ฟังปราศรัย เรียกได้ว่า ทุกพรรคจะต้องช่วงชิงคะแนนด้วยไหวพริบในการตอบคำถามครั้งนี้กันสุดๆ

เป็นภาพที่น่าชื่นชมเมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง นักเรียนมัธยมทุกคนก็มาร่วมใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้า เข้าคิวรอเข้าคูหาฝึกความคุ้นเคยกับระบบการเลือกตั้งให้นักเรียนได้ออกไปใช้สิทธิ์เพื่อสังคมใหญ่นอกโรงเรียนในอนาคต และเมื่อการประกาศคะแนนมาถึง ต้องขอแสดงความยินดีกับ “พรรคหมายเลข 1 พรรคผ่อน” ที่สามารถเอาชนะใจเพื่อน พี่ น้องมัธยมได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 และได้เริ่มวางแผนการทำงานทันที ก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการเสียอีก

วันนี้พี่ๆ มัธยมเพลินพัฒนาได้เรียนรู้ที่จะเคารพความเห็นต่างของเพื่อน เรียนรู้ถึงสิทธิพลเมืองของตน และได้ทำให้กลไกขับเคลื่อนสังคมที่นำพาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้เบ่งบาน นี่คือความสวยงามของประชาธิปไตย พรรคที่ชนะเลือกตั้งในครั้งนี้ จะนำพาความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใดบ้างมาสู่รั้วมัธยม เรามารอติดตาม และ ให้กำลังใจพวกเขากันนะคะ

ผู้ชนะการเลือกตั้ง พรรคหมายเลข 1 พรรคผ่อน สมาชิกจากซ้ายไปขวา ได้แก่ แทน เกีย และ ปาล์มมี่ ชั้น 11

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566