เรื่องเล่า…ศิษย์เก่าเพลินฯ ตอนที่ ๑ โอม รุ่นที่ 4

เริ่มต้นเรื่องดีๆ ด้วยเรื่องของพี่โอม

นายภาคภูมิ ลิ่มทอง ศิษย์เก่าเพลินพัฒนารุ่นที่ ๔
เป็นคนแรกนะคะ

พี่โอมกำลังจะขึ้นชั้นปีที่ ๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้

ในช่วงปิดเทอม…พี่โอมรับหน้าที่เป็นประธานค่ายทำกิจกรรมอาสาในโครงการแนะแนวความถนัดทางวิศวกรรมสู่น้อง ม.ปลาย ครั้งที่ 9 (FE Camp 9) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2559

น้องๆ ม.6 คนไหนสนใจเรียนแม่เหล็กไฟฟ้าที่พี่โอมสอนในค่าย FE Camp 9 สามารถเข้าไปติดตามได้จากลิงค์ด้านล่างนะคะ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของเด็กเพลินที่ดึงเอาความชอบ ความถนัดของตัวเองเพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่น ขอชื่นชมในความมีจิตอาสา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆด้วยนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559