เรื่องเล่าดีๆ…พี่ชั้น ๑๒ : มุกสาวน้อย Gen Z


“Present is a present” ปัจจุบันคือของขวัญ คำพูดหนึ่งจากมุก
มาริษา เลิศกุลธรรม นักเรียนชั้น ๑๒ ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของมุกได้ดีที่สุด สาวน้อยมากความสามารถ เปี่ยมด้วยความมั่นใจ แต่แฝงไปด้วยความอ่อนน้อมที่มาพร้อมกับรอยยิ้มอยู่เสมอ

“โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ (BE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” กับโอกาสพิเศษได้รับทุนจนจบการศึกษา ประกอบกับความสนใจส่วนตัวที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมหมุนเปลี่ยนไปตามโลก และชอบที่จะถกปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุและผล ได้คิดวิเคราะห์ ซึ่งมุกเชื่อว่าจะนำไปสู่ทางออกที่ดีได้ ทำให้มุกตัดสินใจ เลือกเรียนคณะ สาขานี้อย่างไม่ลังเล

“มุกไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษ แต่พยายามพาตัวเองให้ใช้ภาษาอังกฤษ เพราะรู้ว่ามีความจำเป็นในชีวิต จึงเลือกที่จะฟัง อ่านภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ ฟัง TED talks ติดตามข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศ อ่าน Textbooks ก็ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้ค่ะ”

หลังผ่านสนามสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติจากหลากหลายคณะ ทั้งคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,หลักสูตร Outstanding Student Program สาขา Industrial Engineering สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร,คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ และ คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (รอผลสัมภาษณ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยิ่งสะสมประสบการณ์ให้มุกมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามต่างๆ มากขึ้น

“วันที่มุกไปสัมภาษณ์ BE ที่ธรรมศาสตร์ มุกเลือกที่จะไม่เสนอ portfolio มุกอยากลองตอบคำถามสดๆ จากอาจารย์เพราะรู้สึกว่าท้าทายดีค่ะ วันนั้นอาจารย์ที่สัมภาษณ์ให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้ฟัง มุกเลือกพูดถึงเรื่อง “โรงไฟฟ้าถ่านหิน” โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์ถามลงลึกไปเรื่อยๆ จากยิ้มกว้าง เริ่มจะหุบยิ้ม ถ้าถามอีกคำถาม มุกร้องไห้แน่ๆ (หัวเราะ) แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ”

สำหรับการยื่นสอบตรง BE นั้น สามารถทำได้ ๒ แบบคือยื่นผล SAT (คะแนน ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์สำหรับใช้ยื่นสอบหลักสูตรนานาชาติ) และอีกแบบหนึ่งคือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบทั้งสองวิชานี้เอง การพิจารณาทุนจะดูจากคะแนนแบบหลังเป็นหลักโดยพิจารณาจากผู้ที่ทำคะแนนได้ดี ๕ อันดับแรก ซึ่งมุกสมัครเข้าไปทั้ง ๒ แบบ

“มุกติด ๑ ใน ๕ จึงได้รับทุนการศึกษา เป็นจุดที่ช่วยให้มุกตัดสินใจได้ง่ายขึ้น มุกมองว่านี่คือโอกาสที่ดีในชีวิตหลายๆด้าน ถ้าไม่คว้าไว้ก็น่าเสียดาย การพิจารณาทุนต่อเนื่องต้องได้เกรดเฉลี่ย ๓.๓๕ ถ้าไม่ได้ก็จะถูกตัดทุนค่ะ คิดว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้ค่ะ เจอปัญหาก็ต้องแก้

สำหรับเป้าหมายในการทำงาน มุกไม่ได้มองว่าจบไปแล้วจะต้องไปทำอาชีพอะไรที่เฉพาะเจาะจง แต่มุขสนใจสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ดีที่สุด งานก็อาจจะเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ บุคคล บริหารความเสี่ยง ประกันภัย ไฟแนนซ์ การตลาด หรืออาจจะเป็นอย่างอื่น มุกเชื่อว่าถึงเวลานั้นสามารถประยุกต์ความรู้ได้ เพราะโลกเราก็เปลี่ยนไปทุกวัน วันนี้เราคิดแบบนี้ พรุ่งนี้เราก็อาจจะคิดอีกแบบ เพราะความคิดเราโตขึ้นทุกๆ วันค่ะ”

อีกหนึ่งต้นแบบ “รุ่นพี่เพลินฯ” ที่ตอกย้ำว่า ไม่ว่าฝันจะเล็ก หรือจะใหญ่ เมื่อเรารู้เส้นทางที่จะไปขอให้มุ่งมั่นทำให้เต็มที่

“การก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยคือการแข่งกับตัวเอง ไม่ใช่การแข่งกับคนอื่น เราใช้คะแนนของเรายื่น ไม่ได้เอาคะแนนไปเทียบกับใคร เมื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางไหนแล้วขอให้ทำอย่างเต็มที่ค่ะ” พี่มุกทิ้งท้ายฝากถึงน้องๆ ทุกคน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560