เรื่องเล่าจากร่างกาย ชั้น 9

จากจุดเล็กๆ เริ่มจาก “เรื่องเล่าจากร่างกาย” คุณครูชวนเด็กๆ สะท้อนความรู้สึกนึกคิดในบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ ช่วยให้คุณครูมองเห็นความรู้สึกภายในของเด็กๆอีกด้านหนึ่ง เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม การจะชวนทำเรื่องยาก และท้าทาย ก็จะเป็นเรื่องสนุก

โฮมรูมเช้า นักเรียน #ชั้น9_64

เมื่อหลายวันมาแล้ว หันไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่ง “เรื่องเล่าจากร่างกาย” จึงหยิบชื่อหนังสือเล่มนี้มาทำเป็นกิจกรรมเล็กๆ

ชวนนักเรียนสำรวจตัวเองผ่านร่างกายว่า…

• หัว: ในช่วงที่ผ่านมา หัวของเราได้มีความคิดที่จะทำอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นบ้าง

• มือ: ในช่วงที่ผ่านมา มือของเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นไปแล้วบ้าง

• หัวใจ: ในช่วงที่ผ่านมา หัวใจของเรารู้สึกดีกับเรื่องอะไรมากที่สุด• ท้อง: ในช่วงที่ผ่านมา ท้องของเราได้รับอาหารที่เพียงพอหรือไม่

• ขา: อยากให้ขาของเรา พาเราไปที่ไหนมากที่สุด

• ปาก: ถ้าจะพูดสิ่งที่ดีที่สุดกับคนอื่นๆ ได้ 1 เรื่อง จะพูดว่าอะไร

ขอบคุณเรื่องเล่าดีๆ จาก คุณครูสิปปกร จันทร์แก้ว นะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564